Selecteer een pagina

alles over…

Kabelberekeningen DC

  

Kabelverliezen en kabelkeuze

We onderscheiden de volgende kabeltrajecten:

  • Kabels tussen de zonnepanelen en de netomvormer (gelijkstroomdeel DC)
  • Kabels tussen de netomvormer en de meterkast (wisselstroomdeel AC)
  • Kabels van de woning naar de elektriciteitscentrale

Kabelverlies, dikte en lengte

Een belangrijke vraag is altijd: Zal ik lange gelijkstroomkabels aanleggen, of lange wisselstroomkabels? Dit wordt bepaald door de plaats van de netomvormer. Het beste is uiteraard zo kort mogelijke kabels te hanteren, want dat beperkt het kabelverlies. Als dit niet mogelijk is zal men het kabelverlies moeten accepteren en dit zo gering mogelijk zien te houden. Dit kan door bijvoorbeeld een kabel toe te passen met een grotere diameter. Hogere spanningen resulteren in geringere kabelverliezen. Tien zonnepanelen in serie schakelen (totaal ca. 400 V) is gunstiger dan twee strings van vijf (200 V). Heeft men een hogere spanning op het dak dan 230 V, dan kan een langere DC-kabel een voordeeltje opleveren. De verliezen in de gelijkstroomkabels zullen vanwege de hogere spanning dus lager zijn dan in de wisselstroomkabels. Daar de zonnepanelen op het dak liggen, dient de netomvormer bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de meterkast te komen om deze kabels zo kort mogelijk te houden. Een bijkomend voordeel kan zijn dat de netomvormer zich dan niet onder een (ongeisoleerd) warm dak bevind, want een warme ruimte komt het rendement en de levensduur van de omvormer niet ten goede. Soms kan het niet anders en zal men met langere wisselstroomkabels moeten werken en de kabelverliezen moeten accepteren. Men dient dit echt van geval tot geval goed te bekijken. Met onderstaande rekentool kan men het kabelverlies berekenen. Gangbare DC-kabeldiameters zijn 2,5 mm², 4 mm², en 6 mm². Dikkere kabels zijn altijd beter, maar ook duurder. Een kabelverlies kleiner dan 2% wordt acceptabel geacht.

Neem contact op

Adres

Marcel Rijk Solar
Jacobsberg 38
4661NM Halsteren

Telefoon

06 222 16 333